Difference between revisions of "满语"

From 语言维基
Jump to: navigation, search
(准备进行整体排版改动)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
Line 1: Line 1:
{{UseFont|Manchu}}
+
'''满语'''属于[[阿尔泰语系]][[通古斯语族]],是满族的传统语言。满语是古代[[女真语]]的一个[[语言的继承关系| 继承者]],曾是[[清朝]]的国语,留下大量历史文献,后来逐渐衰微,现为[[濒危语言]]。满语的[[文字系统]]使用[[满文字母]],乃是对[[传统蒙古文字母]]进行了少量的改动而成。基本[[语序]]为[[主- - 谓]],属于[[ 黏着 语]]
{{MainPageLayout
 
|lang=mnc-zh
 
|border-color = #a7d7f9<!--#DD2211 udmurt red-->
 
|bgcolor      = #C6DEFE
 
|bgimage      = Bluebg rounded.png
 
|bgimage2    = Bluebg rounded2.png
 
|middot-color = #6495ed<!--#DD2211 udmurt red-->
 
|know-pic    = PL_Wiki_CzyWiesz_ikona.svg
 
|news-pic    = PL_Wiki_Aktualnosci_ikona.svg
 
|today-pic    = PL_Wiki_Kalendarium_ikona.svg
 
|fa-pic      = HSUtvald.svg
 
|ga-pic      = HSBra.svg
 
|potd-pic    = PL_Wiki_InM_ikona.svg
 
|flists-pic  = RU Wiki FLP icon.svg
 
|cotw-pic    = Text-x-generic with pencil-2.svg
 
|wiki-pic    = W-circle.svg
 
|turk-wiki-pic  = HSWPedia.svg
 
|wmprj-pic    = Wikimedia-logo-circle.svg
 
|enc-pic      = Nuvola apps bookcase Icône HS.svg
 
|h1=intro-left
 
|h2=intro-center
 
|h3=intro-right
 
|h4=
 
|l1=l1
 
|l2=l2
 
|r1=r1
 
|r2=r2
 
|ws=MainPage/mnc-zh/section-plus1
 
|f1=plus2
 
|f2=plus3
 
|f3=plus4
 
}}
 
 
 
[[Category:满洲 语]]
 

Revision as of 08:39, 1 December 2019

满语属于阿尔泰语系通古斯语族,是满族的传统语言。满语是古代女真语的一个继承者,曾是清朝的国语,留下大量历史文献,后来逐渐衰微,现为濒危语言。满语的文字系统使用满文字母,乃是对传统蒙古文字母进行了少量的改动而成。基本语序主-宾-谓,属于黏着语