Difference between revisions of "Template:MainPage/ltc/content-plus1"

From 语言维基
Jump to: navigation, search
Line 72: Line 72:
 
***** [[河西片]]
 
***** [[河西片]]
 
***** [[北疆片]]
 
***** [[北疆片]]
 +
****** [[乌鲁木齐话]]
 +
****** [[吉木萨尔话]]
 
**** [[江淮官话]]
 
**** [[江淮官话]]
 
***** [[通泰片]]
 
***** [[通泰片]]
Line 315: Line 317:
 
*** [[阿尔古语支]]
 
*** [[阿尔古语支]]
 
*** [[葛逻禄语支]]
 
*** [[葛逻禄语支]]
 +
**** [[维吾尔语]]
 +
**** [[乌兹别克语]]
 
*** [[克普恰克语支]]
 
*** [[克普恰克语支]]
 +
**** [[哈萨克语]]
 +
**** [[柯尔克孜语]]
 
** [[通古斯语族]]
 
** [[通古斯语族]]
 
*** [[满语支]]
 
*** [[满语支]]
Line 325: Line 331:
 
* [[日本语系]]
 
* [[日本语系]]
 
** [[日语族]]
 
** [[日语族]]
*** [[东 方言]]
+
*** [[东 日本方言]]
**** [[东京话]] 语标准语)
+
**** [[关东 方言]]
*** [[ 西部 方言]]
+
***** [[西关东方言]]
 +
****** [[东京话]]
 +
*** [[西 本方言]]
 +
**** [[ 近畿方言]]
 +
***** [[京都 方言]]
 
*** [[九州方言]]
 
*** [[九州方言]]
 
** [[琉球语族]]
 
** [[琉球语族]]
 
*** [[北琉球方言]]
 
*** [[北琉球方言]]
 +
**** [[冲绳语]]
 +
***** [[首里话]]
 +
***** [[那霸话]]
 +
***** [[丝满话]]
 
*** [[南琉球方言]]
 
*** [[南琉球方言]]
 +
**** [[宫古语]]
 +
**** [[八重山语]]
 
* [[朝鲜语系]]
 
* [[朝鲜语系]]
 
** [[朝鲜语族]]
 
** [[朝鲜语族]]
 
*** [[西部方言]]
 
*** [[西部方言]]
**** [[平壤话]] (朝鲜语标准语)
+
**** [[平壤话]]
 
*** [[东部方言]]
 
*** [[东部方言]]
 
*** [[中部方言]]
 
*** [[中部方言]]
**** [[ 首尔 话]] (韩国语标准语)
+
**** [[ 汉城 话]]
 
*** [[西南方言]]
 
*** [[西南方言]]
 
*** [[东南方言]]
 
*** [[东南方言]]
 +
**** [[釜山话]]
 +
**** [[大邱话]]
 
*** [[济州方言]]
 
*** [[济州方言]]
 
*** [[六镇方言]]
 
*** [[六镇方言]]
Line 348: Line 366:
 
**** [[英语]] ({{分类页数|英语}})
 
**** [[英语]] ({{分类页数|英语}})
 
**** [[德语]]
 
**** [[德语]]
 +
**** [[荷兰语]]
 
*** [[东日耳曼语支]]
 
*** [[东日耳曼语支]]
 
*** [[北日耳曼语支]]
 
*** [[北日耳曼语支]]
Line 362: Line 381:
 
*** [[东斯拉夫语支]]
 
*** [[东斯拉夫语支]]
 
**** [[俄语]]
 
**** [[俄语]]
 +
**** [[乌克兰语]]
 +
**** [[白俄语]]
 
*** [[西斯拉夫语支]]
 
*** [[西斯拉夫语支]]
 
*** [[南斯拉夫语支]]
 
*** [[南斯拉夫语支]]

Revision as of 15:20, 18 May 2017

常见语言入口