Blog:满江红-柳永 (Mán Gong Ḣung-Liú Wéng)

From 语言维基
Jump to: navigation, search

满江红-柳永 (Mán Gong Ḣung-Liú Wéng)

1

Mán Gong Ḣung--Liú Wéng

满江红--柳永


mò wú chio xiu,ḋriang quen żiéng、jieng ḃuam yiàa lak。

暮雨初收,长川静、征帆夜落。


lim dáo ṡió、léu en shio ḋàam,wí bung seu sak。

临岛屿、蓼烟疏淡,苇风萧索。


gí hió ngio nyin ḣuaang doán ḋéng,żín ziang dɿng hoá gui coɿn lak。

几许渔人横短艇,尽将灯火归村落。


kién ḣaang kaak、dang cié nèm ḣoai ḋrieng,xiang pieu ḃak。

遣行客、当此念回程,伤漂泊。


ḋung gong háo/hào,en mak mak。ba ṡí nyiém,shän nyio siak。

桐江好,烟漠漠。波似染,山如削。


nyiéu ngiam ling ḋán ḃàn,lò bui ngio yiak。

绕严陵滩畔,鹭飞鱼跃。


yiu ḣuàan ku ku ȷ̈ieng déi zhì,ḃieng shaang huàng yú wɿn żuen yak。

游宦区区成底事,平生况有云泉约。


gui kiò lai、yit kiok ḋriùng suen ngim,żiong guɿn lak。

归去来、一曲仲宣吟,从军乐。Add your comment
语言维基 welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.