Changes

Jump to: navigation, search

中古音古诗词选登

608 bytes added, 08:36, 18 February 2017
王安石《梅花》
ḣue ḣiú òm hiang lai。
 
== 明代 ==
 
=== 《早梅诗》 ===
早梅詩是明代《韻畧易通》中展示其所記音系全部二十個聲母的聲母詩。其書的體例編排,聲母的排列就依照著這首詩的字序。
 
全詩原文及所對應聲母的音值如下:
 
東 風 破 早 梅 |t f pʰ ts m
 
向 暖 一 枝 開 |x n 0 tʂ kʰ
 
氷 雪 無 人 見 |p s v ʐ k
 
春 從 天 上 來 |tʂʰ tsʰ tʰ ʂ l
{| class="wikitable"
!dung bung poà záo moai
xiàng noán yit jie kai
 
bing suet muo nyin gèn
 
qun żiòng ten ȷ̈iáng lai
!'''d b p z m'''
'''x n y j k'''
 
'''b s m ny g'''
 
'''q ż t ȷ̈ l'''
|}
Anonymous user

Navigation menu